h

SP Cuijk…….presenteert SP Collegiaal programma

17 juli 2018

SP Cuijk…….presenteert SP Collegiaal programma

Op maandag 2 juli zijn in de gemeenteraad de kaders voor de komende 4 jaar vastgesteld. Duidelijk is geworden dat er voor de komende maanden veel werk te doen is om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente Cuijk heeft een tekort van 2,2 miljoen op de begroting van 2019. Wat dat betreft is ‘de Gemeente’ net als een normaal huishouden. Inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door de jeugdzorg. Vanuit Den Haag krijgt de gemeente steeds minder geld voor deze belangrijke zorg. Toch prijst de SP zich gelukkig om in deze Gemeente te functioneren waarin jeugdzorg, aandacht voor de zwakken en schuldhulpverlening – ook voor jongeren – aandacht krijgt. ‘Niemand komt in de kou te staan’, is het credo! Over hoe deze problemen op te lossen en op welke termijn, verschillen we nog wel eens van mening. Onze SP fractie heeft alvast een voorschot genomen op het nog te maken Collegeprogramma.

Wij hebben een ‘9 – Punten Plan’ opgesteld met speerpunten die voor ons van groot belang zijn voor de komende raadsperiode. Daar gáán wij voor en onze bewoners kunnen ons daarop aanspreken. Dus hierbij presenteert de SP Cuijk:

Collegiaal SP-programma / 9 Punten Plan

1. Preventie staat hoog in het vaandel van de SP en naar wij hebben mogen lezen ook bij de Coalitiepartijen. We gaan er daarom vanuit dat in de komende periode ruim baan gemaakt wordt voor:

  • De Schoolarts die weer alle kinderen op de basisschool ziet;
  • De Laaggeletterdheid krijgt alle aandacht die het verdient;
  • De Schuldhulpverlening wordt door professionals aangepakt en mensen in de schuld krijgen de aandacht die zij verdienen en nodig hebben.

2. Lasten voor minima moeten worden beperkt, door kwijtscheldingsregelingen en verruiming van de bijzondere bijstand naar 120% van het bijstandsniveau in plaats van de huidige 115%. Rechthebbenden moeten actief worden geïnformeerd over deze regelingen die hen helpen een menswaardig leven te leiden.

3. Eerlijk loon voor Eerlijk werk! Het kan en mag niet zo zijn dat mensen met arbeidshandicap moeten gaan werken onder het minimumloon en zonder opbouw van pensioen! De slavernij is afgeschaft. Ik roep deze Raad en dit College op: spreek u uit en wacht niet af tot Den Haag met een dictaat komt.

4. De aanbevelingen van de Nationale Ombudsman in zijn rapport ‘Zorgen voor Burgers’ van 14 mei 2018 moeten geïmplementeerd worden binnen de werkorganisatie CGM. Met andere woorden: 1 loket, 1 aanspreekpunt tot de oplossing er is. ‘Denken vanuit de burger’!

5. Onderzoek met ons de wenselijkheid van een tweede woningbouwcoöperatie. De monopolypositie van de huidige coöperatie is de dood in de pot vooral voor het sociale woningbouwsegment van onze gemeente.

6. Als onderdeel van alle nieuwbouwprojecten in onze gemeente moet het standaard zijn om 40% toe te wijzen aan sociale woningbouw en woningen voor starters; ook in de kerkdorpen van onze gemeente.

7. De gemeente pakt weer de regie op bij de thuiszorg, door het oprichten van een stichting voor de medewerkers in de thuiszorg. Eén organisatie waar de medewerkers in dienst zijn en waarbij ze zich kunnen focussen op het verlenen van de zorg en niet de jaarlijkse ‘ratrace’ die aanbesteding heet.

8. In deze Coalitieperiode wordt een geheel vernieuwde Archeologisch Nota opgesteld waarin ruimschoots de mogelijkheden van ons prehistorisch en Romeins verleden in kaart worden gebracht. Daarbij wordt zeker ook gedacht aan het ‘vermarkten’ van deze vondsten in de toeristische sector.

9. Versnelling van onze duurzaamheidsagenda, vanaf nu alleen maar gasloos bouwen, starten met het gasvrij maken van een aantal wijken en buurten. Het stimuleren van duurzaamheid bij de eigen burgers, maar te beginnen bij het goede voorbeeld te geven.

Daarbij moet ervoor worden gewaakt dat deze duurzaamheidsagenda voor alle burgers beschikbaar is.

Bregje van Lieshout, fractie voorzitter SP Cuijk

Reactie toevoegen

U bent hier